Een ogenblik geduld a.u.b.

Gebiedsprofielen

Het Gebiedsprofiel geeft in één oogopslag een beeld van de gezondheid in een gemeente of wijk. Het vergelijkt een gemeente of wijk met het gemiddelde van de regio Zaanstreek-Waterland.

Kies in het menu hieronder de gewenste doelgroep en het gewenste gebied. Als u op een vlak in het gebiedsprofiel klikt krijgt u meer inzicht in de onderliggende cijfers per thema en onderwerp.

De cijfers komen uit de laatste GGD Gezondheidsmonitors en van het CBS. Onderaan de pagina staat meer informatie over de manier waarop de cijfers zijn berekend.

Kies een doelgroep

Kies een gemeente

Kies een wijk

Onderstaande grafiek is een visuele weergave van de indicatoren, klik hier om rechtstreeks naar de indicatoren te gaan.

Gekozen regio vergeleken met Hollands Midden

Score per onderdeel

Klik op een onderdeel in het gebiedsprofiel om meer informatie te bekijken. Vanuit de tabel kun je verder klikken naar cijfers op het dashboard.

Wijkcijfers zijn soms gebaseerd op kleine aantallen. Wees voorzichtig met de interpretatie van deze cijfers en beschouw ze als een indicatie.

Demografie

Gemeente AlkmaarNoord-Holland Noord
Inwoners111.834677.364
Inwoners 0-15 jaar (%)15,115,1
Inwoners 15-25 jaar (%)11,011,5
Inwoners 25-65 jaar (%)53,250,6
Inwoners 65 jaar en ouder (%)20,722,8
Gemeente AlkmaarNoord-Holland Noord
Particuliere huishoudens53.825284.615
Eenpersoonshuishoudens (%)41,636,1
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen (%)26,830,1
Meerpersoonshuishoudens met kinderen (%)31,633,8
Eenoudergezinnen (%)22,518,7

Leeswijzer

Het gebiedsprofiel is opgedeeld in hoofdthema's (binnenste ring), subthema's (middelste ring) en bijbehorende onderwerpen (buitenste ring).

Bij de vergelijking van gemeente of wijk met regio Zaanstreek-Waterland wordt gebruik gemaakt van Z-scores. Z-scores geven op een gestandaardiseerde manier aan hoe groot het verschil is met het gemiddelde in de regio. Hoe groter de Z-score hoe groter het verschil, dit wordt weergegeven met kleuren.

Interpretatie cijfers

Als de score van een onderwerp vergelijkbaar of (veel) beter is dan Zaanstreek-Waterland (de gele en groene kleuren) wil dat niet zeggen dat er niets aan de hand is. Een voorbeeld is roken. Een gebied kan minder rokers hebben dan het totaal van de regio, en dus groen kleuren, maar toch zou het beter zijn als het percentage rokers nog lager wordt. Het gebiedsprofiel is bedoeld als signaleringsinstrument en voor een eerste beeld. Maar verdieping en het gesprek over de cijfers zijn belangrijk voor duiding en beleidskeuzes.

Methode

De Z-scores op de onderwerpen in de buitenste ring zijn per subthema opgeteld tot een gemiddelde Z-score, waarbij elk onderwerp even zwaar meeweegt. De Z-scores op de subthema's zijn vervolgens ook weer opgeteld en zo ontstaat een gemiddelde Z-score per hoofdthema. Deze scores per hoofdthema representeren de brede gezondheid van een gemeente of wijk ten opzichte van het gemiddelde in de regio Zaanstreek-Waterland. Aan de hand van de kleuren per (sub)thema kan worden afgelezen tussen welke waarden de Z-score valt.

Ontbrekende data

Soms missen er cijfers van een gemeente of wijk vanwege een te klein aantal respondenten.

Uitleg kleuren

Kleur Interpretatie Z-score
Rood Slechter dan de regio ZW minder dan -2,0
Oranje Iets slechter dan de regio ZW tussen -2,0 en -1,0
Geel Vergelijkbaar met de regio ZW tussen -1,0 en 1,0
Groen Iets beter dan de regio ZW tussen 1,0 en 2,0
Donkergroen Beter dan de regio ZW meer dan 2,0

Groeipercentage indicator

De groeipercentages geven het verschil aan tussen de cijfers van 2020 vergeleken met 2016. Hoe groter het verschil tussen de jaren, hoe hoger het groeipercentage (ten opzichte van 2016). Wanneer in 2016 25% rookte en in 2020 nog 20%, dan is het 5% gedaald. Dat is een groeipercentage van -20% ten opzichte van 2016. Een rood groeipercentage betekent een ongunstig verschil; het gaat slechter. Een groen groeipercentage betekent een gunstig verschil; het gaat beter. Soms is een groeipercentage neutraal, bijvoorbeeld bij demografie: licht blauw betekent dan een laag en donker blauw een hoog groeipercentage.

Groeipercentage (sub)thema

Het groeipercentage van de subthema’s is een gemiddelde score van de indicatoren in de buitenste ring, waarbij elke indicator even zwaar meeweegt. Het groeipercentage van de hoofdthema’s is het gemiddelde percentage van de subthema’s. Deze scores per hoofdthema representeren de brede groei in gezondheid van een gemeente of wijk ten opzichte van het jaar 2016 van dezelfde gemeente of wijk.

Klassengrenzen (groeipercentage)

  • Veel slechter/veel lager: groeipercentage van meer dan -40%
  • Slechter/lager: groeipercentage tussen -20% en -40%
  • Gemiddeld/gelijk: groeipercentage tussen -20% en 20%
  • Beter/hoger: groeipercentage tussen 20% en 40%
  • Veel beter/veel hoger: groeipercentage van meer dan 40%

Ontbrekende data

Helaas missen sommige cijfers van een wijk vanwege een te klein aantal respondenten of vernieuwde wijkindelingen.